Aktuality

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Woto dřevěné hračky a vymezují práva a povinnosti prodávajícího - firmy EuroAsia Trading & Consulting s.r.o., Starý Jičín, Vlčnov 109, PSČ 74231, IČO 28622588 a kupujících. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany.

2. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, které jsou zároveň návrhem kupní smlouvy podané prostřednictvím internetového obchodu Woto dřevěné hračky jsou závazné pro obě strany. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží případně odesláno. Prodávající má povinnost realizovat objednávku v co nejkratším termínu od přijetí. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Cena a dodací podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které v době objednávky uvádí na svých webových stránkách. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Dodávky objednaného zboží budou realizovány dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, maximálně však do jednoho týdne od zaslání objednávky. Zboží bude zasláno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce nebo bude připraveno k vyzvednutí na adresách viz. Kontakty (čas odběru podle pracovní doby viz záložka Kontakty). V případě osobního odběru musí být zboží zaplaceno předem, ne na prodejně. (Platí pouze pro pobočku v Novém Jičíně). Při nákupu zboží si zákazník může vybrat z několika způsobů dopravy zboží: Česká pošta (120 Kč vč. DPH), PPL(90 Kč vč. DPH) balné a vyzvednutí na prodejně se neúčtuje.  V případě zaslání zboží na dobírku se cena dopravy zvyšuje o 20 Kč vč. DPH. Při nákupu nad 5000 Kč je poštovné zdarma! (Platí pouze pro maloodběratele. Velkoodběratelé se řídí obchodními podmínkami pro VO)

* pozn. uvedené ceny platí pro koncové zákazníky z ČR. Jste-li zákazník ze Slovenska cena bude stanovena individuálně. Pro velkoobchody jsou dodací podmínky individuální.

5. Reklamační řád

Zákazník je povinen při převzetím zboží zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je nutné, aby zákazník následně zkontroloval obsah zásilky a zjistil, zda zboží uvnitř zásilky není poškozeno. Je povinností kupujícího nás o takovém poškození informovat nejpozději do 2 pracovních dní. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce. V případě reklamace zboží nás prosím kontaktujte na našem telefoním čísle, nebo nám napište na e-mail (viz. Kontakty) Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti: označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, termín nákupu. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi na jeho náklady.

6. Vrácení zboží

Podle § 53, odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. O úmyslu vrátit zboží nás nejprve informujte na našem telefoním čísle nebo pomocí e-mailu viz. Kontakty. Pokud nakoupené zboží chcete vrátit, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci Kontakty. Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s originálním dokladem o koupi. Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku. Možnost vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu se vztahuje i na zboží převzaté osobně, pokud nebylo rozbaleno a předvedeno. Předvedením zboží zákazník ztrácí nárok pro vrácení zboží bez udání důvodu. Po vrácení zboží na naši adresu bude zákazníkovi do pěti pracovních dnů vrácena cena zboží (cenu dopravy hradí zákazník) bankovním převodem nebo poštovní poukázkou (dle přání zákazníka).

7. Ochrana osobních dat

Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití za účelem zásilkového prodeje v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu. Registrací dává kupující automaticky souhlas k tomu, že může být e-mailem informován o novinkách v internetovém obchodě Woto dřevěné hračky. Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovémto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na svých webových stránkách. Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.


DomůDomů